श्री. विश्वकर्मा मय पांचाल समाज मंडळ, अकोला

रजि. नं. एफ ७६१/८१
श्री. विश्वकर्मा मय सभागृह, विश्वकर्मा नगर, मोठी उमरी, अकोला.

Vishwakarma Mandir, Akola

कार्यकारी मंडळ

अध्यक्ष सुरेश रघुनाथ राजहंस Suresh Rajhans
कार्याध्यक्ष राम मुकुंदराव येवतकर Ram Yevatkar
उपाध्यक्ष किशोर वामनराव फुलकर Kishor Fulkar
उपाध्यक्ष गणेशराव रामचंद्र वडतकर Ganesh Vadatkar
सचिव महादेव प्रल्हादराव पाथरकर Mahadeo Patharkar
सह सचिव गजेंद्र माणिकराव पुनकर Gajendra Punkar
कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर नि. घाटोळकर Dhnyaneshwar Ghatolkar
संघटक बाळकृष्ण गंगाराम तऱ्हाळकर Balkrushna Tarharlkar
सह संघटक जीवन ओंकारराव कल्याणकर Jeevan Kalyankar
सदस्य जगन्नाथ लक्ष्मण जावळे Jagannath Jawale
सदस्य चंद्रकांत रामकृष्ण हत्यारकर Chandrakant Hatyarkar
सदस्य अशोक सखाराम बावसकर Ashok Bawaskar
सदस्य वसंतराव रघुनाथ रुल्हे Vasantrao Rulhe
सदस्य देवराव तुकाराम आसेकर Devrao Aasekar
सदस्य रुपेश श्रीराम भोलवनकर Rupesh Bholwankar
सदस्य सौ. नलिनी मधुकर सांगळूदकर Sau. Nalini Sangludkar
सदस्य शोभाताई जीवन कल्याणकर Shobhatai Kakyankar
सल्लागार माणिक उत्तमराव पुनकर Manikrao Punkar
सल्लागार दामोदर मोतीराम अन्जंकर Damodar Anjankar
सल्लागार अनंतराव सदाशिव वडतकर Anantrao Vadatkar
सल्लागार केशव किसन वडतकर Keshav Vadatkar
सल्लागार रामेश्वर जयराम सुरते Rameshwar Surte
सल्लागार संतोष आत्माराम वाघमारे Santosh Waghmare
सल्लागार वसंतराव पांडुरंग सांगळूदकर Vasantrao Sangrudkar